Giriş

Hukuksitesi info kendine özgü rss/xml yöntemi ile hukuk sitelerinden bilgiler, haberler ve hukuki kaynakları yayınlar,

Hukuk siteleri arasındaki bilgi koordinasyonunu sağlar,

RSS/XML tekniğini kullanan hukuk sitelerindeki güncel ve yeni bilgileri internet kullanıcılarının hizmetine sunar,

Böylelikle Türk Hukuk sistemindeki haber, hukuki tartışma, gündem, yeni çıkan yasalar ve diğer mevzuat, yenilikler ve popüler konuları hukuka ilgi duyanların ayağına getirir.

Daha fazla bilgi, amaçlar, kaynak siteler ve yasal bildirim/çekinceler için işbu blog sayfasındaki gerekli bilgileri okumanızı öneririz.